För en tryggare vardag för våra barn.

Om Netscan

Mats Andersson som driver företaget Netscan är en av Sveriges mest anlitade föreläsare när det gäller riskexponering online samt internetsäkerhet för barn och unga. Netscan har ett bra samarbete med Justitiedepartementet, Polismyndigheten, Åklagarmyndigheten, Interpool, Rädda Barnen samt ECPAT och anlitas ofta i utbildningssyfte. Netscan samarbetar med många organisationer och myndigheter som jobbar för barnens väl och trygghet i samhället. Mats Andersson har besökt hundratals skolor och fått möjlighet att föreläsa för tusentals elever över hela landet sen 2004.

Bra kunskap och utbildningar pratar man om
– det är vårt enda sätt att göra reklam

Netscan har även vänner utomlands då de har föreläst hos NYPD (New York City Police Department) i New York, NCMEC (National Center for Missing and Exploited Children) i Washington, Scotland Yard i London och IWF (Internet Watch Foundation) i Cambridge. Netscan blev även under 2008 medlem i HTCIA (High Technology Crime Investigation Association).
Under 2013 besökte Netscan Polismyndigheten i Toronto Kanada för att öka kunskapen hur man arbetar med internetsäkerheten för unga där.

Mats har förekommit som gäst i TV-programmen ”Efterlyst” och ”Insider” på TV3. Han har då varit expert på frågor som rör unga på Internet eller liknade frågor.

Att få en inbjudan från hovet för att hålla en föreläsning inför H.M. Drottning Silvia på Stockholms Slott var väldigt givande och roligt. Drottningen har ett stort engagemang i ungdomsfrågor samt i hur de unga tänker kring sin vardag. Att då få visa och förklara den värld Netscan jobbat med under många år var helt fantastiskt spännande för Mats.

Bästa hälsningar

Mats Andersson